Tag Archives: chơi đàn ukulele

8 bước để bắt đầu chơi đàn ukulele

Đàn ukulele là nhạc cụ không quá khó dùng, nhưng bạn cần có lộ trình bài bản để bắt đầu chơi đàn ukulele. Dưới đây là các bước hướng dẫn từ Hanxen: Với sự phổ biến Internet, người mới tập chơi có rất nhiều cách để bắt đầu học chơi đàn ukulele. Cho dù bạn